FAQ

Níže najdete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se při používání cyklopočítačů a radaru značky Bryton setkáváme. Věříme, že vám budou k užitku.


Mohu propojit svůj cyklocomputer/hodinky s radarem Bryton Gardia?

Pro zobrazení informací radaru můžete použít zařízení Bryton Rider 420, 750, 750SE, S500, S800 nebo i zařízení jiných firem podporující komunikaci prostřednictvím ANT+ protokolu pro radarová zařízení (např. Garmin, Wahoo, Hammerhead,...).Použít můžete také aplikaci pro mobilní telefony Bryton Gardia (Android, iOS).

Podporu konektivity vašeho zařízení s cyklistickými radary můžete ověřit ve specifikaci Vašeho zařízení v přehledu podporovaných snímačů.Příklady některých ze zařízení podporujících připojení radaru:

 • Garmin – Edge 25/130/130Plus/520/520Plus/530/820/830/1000/1030/1030Plus/1040/Explore/Explore2/ Explore 820/Explore 1000/Forerunner 245/255/735/745/945/955/Fénix 6/7/Tactix Delta/MARQ/Descent/Vivoactive 3/4.
 • Wahoo – ELEMNT Roam V2/Roam V1/Bolt V2/
 • Hammerhead – Karoo 1/Karoo 2

Jak aktualizovat firmware radaru Bryton Gardia?

Aktualizaci firmware lze provést prostřednictvím aplikace Bryton Gardia (Android, iOS). Aplikace automaticky ověřuje dostupnost nové verze firmware a nabídne aktualizaci.

Můj cyklopočítač Bryton nedetekuje senzory.

Tato situace může vzniknout, když se vybije baterie ve vašem senzoru. Pokud se rozhodnete baterii vyměnit, ujistěte se, že máte správný model baterie (CR2032) a instalujte ji se správnou polaritou. Pokud právě začínáte používat nový senzor, zkontrolujte, zda jste před jeho použitím odstranili pojistku baterie.

Cyklopočítač Bryton nenalezl žádný signál GPS.

Pro určení přesné polohy musí zařízení získat signály alespoň ze 4 satelitů. Pokud přijímá signály od méně než 4 satelitů nebo signály nejsou dostatečně silné, ikona GPS zůstane šedá. V následujících případech může nalezení vaší aktuální pozice trvat až 5 minut:

 • Zařízení Bryton používáte poprvé.
 • Dlouho jste své zařízení Bryton nepoužívali.
 • Vaše zařízení Bryton bylo přemístěno bez jeho aktivního použití (např. po cestě letadlem nebo vlakem).

Pokud nalezení satelitů trvá déle než 5 minut, ujistěte se, že jste na otevřeném prostranství bez vysokých budov nebo stromů kolem vás.

ANT+ kompatibilita s jinými značkami?

Cyklopočítače Bryton jsou kompatibilní se snímači ANT+. Provedli jsme testování se všemi našimi produkty Bryton a některými produkty jiných značek, které poskytují senzory ANT+. Pro zajištění nejlepší kompatibility doporučujeme používat vlastní příslušenství Bryton. Obecně platí, že cyklopočítače Bryton pracují na standardních principech ANT+ komunikace a měli by umět komunikovat se všemi ANT+ senzory na trhu, nemůžeme to ale plně zaručit (není možné zajistit test všech produktů na trhu).

Proč moje průměrná data ukazují 0?

Pokud během tréninku vaše průměrná data zobrazují hodnotu 0, zkontrolujte nejdříve, zda máte na zařízení zapnuté nahrávání. Při nahrávání bude v levém horním rohu displeje blikat ikona nahrávání. Aby se průměrná data zobrazila, budete muset spustit záznam, protože průměry dat je třeba vypočítat na základě konkrétního časového rámce.

Proč cyklopočítač nezobrazuje stránku s mapou?

Než budete pokračovat, ujistěte se, že je v nastavení zapnuto GPS. Pokud se mapová stránka stále nezobrazuje, připojte zařízení Bryton k počítači. Po připojení zkontrolujte, zda složka MAP obsahuje potřebnou mapu. Chcete-li přidat novou mapu, přečtěte si prosím postup pro ruční přidání nové mapy.

Proč se moje nadmořská výška nebo sklon liší od očekávání?

U příslušných zařízení Bryton se měření nadmořské výšky provádí pomocí barometrického výškoměru. Aby bylo možné určit změny nadmořské výšky, měří barometr změny tlaku vzduchu. Z tohoto důvodu se mohou naměřené hodnoty lišit od hodnot uvedených na mapě (jako je Strava) a vést k mírně vyšším/nižším hodnotám. Příčiny nepřesného měření:

 • Nesprávné počáteční změření/aktuální nadmořské výšky
 • Změny tlaku vzduchu
 • Měnící se povětrnostní podmínky
 • Změny teploty vzduchu
 • Zařízení umístěno v ochranném obalu

Pokud na zařízení nasazujete ochranný obal, je důležité zajistit, aby barometrický port, malý otvor, který se obvykle nachází na zadní straně zařízení, nebyl zakrytý. Zakrytí otvoru může nepříznivě ovlivnit měření nadmořské výšky. Další informace naleznete v návodu k zařízení.

Na svém zařízení nemohu nastavit čas.

Vyjděte prosím ven do oblasti, kde jasně vidíte oblohu, a nechte své zařízení Bryton přijímat informace GPS. Čas se nastaví automaticky, jakmile zařízení získá informace GPS.

Moje zařízení Bryton zamrzá/nereaguje, co mám dělat?

Resetujte prosím své zařízení. Chcete-li resetovat zařízení, použijte postup uvedený v návodu k zařízení. Pokud se tím problém nevyřeší, kontaktujte svého prodejce.